Dammar och våtmark renar dagvattnet i Jakobsdal

Dagvattenreningsanläggning vid Stångåstranden i Jakobsdal består av dammar och våtmark som renar vattnet från bäckravinen innan det släpps ut i Stångån. Vid dammarna finns nya gångvägar och på bryggor och sittmöbler kan man kan sitta och njuta av vattnet och naturen.

Dagvattnet renas innan det når Stångån

Dagvatten är ett annat namn för regnvatten och smältvatten från snö. Oftast leder dagvattenledningarna ut vattnet till närmaste dike eller vattendrag utan någon rening. Eftersom vattnet i Stångån används till att producera dricksvatten arbetar vi med att på olika sätt minska föroreningar och partiklar som når Stångån. Dagvattnet som rinner i bäckravinen kommer från ett område som täcker hela Ekholmen och sträcker sig ner till södra Ullstämma. Genom att leda om vattnet från bäckravinen till den nya dagvattenreningsanläggningen kommer vattenkvaliteten att förbättras.

Om reningsanläggningen

  • Reningsanläggningen består av dammar och våtmark och är ett trevligt område att vistas och promenera i. Det finns gångvägar, bryggor och bänkar där man kan njuta av vattnet och naturen.
  • Dagvattnet renas i flera naturliga steg innan det släpps ut i Stångån. Tidigare rann orenat dagvatten ut direkt i Stångån.
  • Utloppet från dammarna finns nedströms badplatsen.
  • Trädstammarna från nedtagna träd i området har placerats ut och är en viktig del i det ekologiska systemet. Nya träd kommer att planteras.
  • Stranden och grillplatsen kommer att rustas upp under våren 2023.
  • Strax nedanför den nedre bron i bäckravinen däms vatten upp och leds över till de nya dammarna. Övriga delen av bäckravinen påverkas inte.

Har du frågor eller vill veta mer?

Kontakta oss via formuläret så hör vi av oss till dig.

Hjälpte denna information dig? Nej