Avloppsledningsnätet i Linköping

Linköpingsbornas avloppsvatten spolas och sköljs ner i avloppsledningsnätet. Det består av över 664 kilometer avloppsledningar som leder vattnet till Nykvarnsverket. 

Längs ledningsnätet finns 92 pumpstationer vars uppgift är att pumpa/lyfta avloppsvattnet vidare på de delar av ledningsnätet där det inte kan rinna vidare med självfall. 

I början av 1900-talet anlades de första vatten- och avloppsledningarna i Linköping. Från början gick både avloppsvattnet och dagvattnet (dagvatten är nederbörd i form av regn och snö) i samma ledning, ett så kallat kombinerat system. Men i början av 1950-talet började man även att bygga ut separata dagvattenledningar eftersom de kombinerade ledningarna blev överbelastade när det regnade och när snön smälte. 

I Västerlösa, Nykil och Ulrika finns mindre reningsverk där vattnet renas lokalt.

Nykvarnsverket tar emot avloppsvatten från Linköpings tätort inklusive:

Askeby Kränge Sturefors
Bankekind Kärrsjö Svartmåla
Berg Linghem Sätravallen
Bestorp Ljungsbro Sättuna
Brokind Malmslätt Tallboda
Ekängen Maspelösa Tift
Flemma Rappestad Tomta
Fridhem Ringstorp Törnevalla
Gistad och Gistad kyrkby Rystad Vikingstad
Gullberg Sjögestad Vårdsberg kors
Gällstad Lundby Skeda udde Vårdsberg kyrkby
Jägarvallen Slaka Örtomta
Hjälpte denna information dig? Nej