Avloppsvatten

Linköpingsbornas avloppsvatten spolas och sköljs ner i avloppsledningsnätet som består av över 664 km avloppsledningar som leder vattnet till Nykvarns avloppsreningsverk.