Styrelse och ledning

Styrelsen

Ordinarie ledamöter

 • Rebecka Hovenberg, ordförande
 • Gösta Gustavsson, vice ordförande
 • Tanja Mitic
 • Aleksander Gabelic
 • Anne Ludvigsson
 • Gunilla Almesåker
 • Astrid Brissman
 • Magnus Metander
 • Petter Nordström

Suppleanter

 • Gunnel Öman Gennebäck
 • Pontus Boström
 • Gunn Bredstedt
 • Jenny Ivner
 • Georg Hellgren
 • Britt-Marie Fasting
 • Per Philipson
 • Simon Schütte
 • Lars Eklund

Ledningsgrupp

 • Anders Jonsson, vd och koncernchef Tekniska verken i Linköping AB (publ)
 • Klas Gustafsson, vice vd
 • Peter Forssman, finansdirektör
 • Elisabeth Wenåker, HR-direktör
 • Mile Elez, teknisk direktör
 • Stefan Jacobsson, Chef Affärsutveckling, Verksamhetsutveckling, IT
 • Fredrik Remneblad, Marknadsdirektör
Tekniska verkens ledningsgrupp. Foto.

Från vänster: Peter Forssman, Anders Jonsson, Klas Gustafsson, Stefan Jacobsson, Elisabeth Wenåker, Mile Elez och Fredrik Remneblad.

Hjälpte denna information dig? Nej