Ett sädesfält på slätten lyser gult mot blå himmel

Om oss

Tillsammans med våra kunder tar vi hand om och nyttjar jordens resurser på ett bättre sätt, med mer nytta och mindre påverkan på miljön.

Foto från 1907 när tre män gräver ner en huvudvattenledning

120 år av utveckling för en hållbar och enkel vardag

Sedan 1902 har Tekniska verken jobbat med samhällsutveckling för att skapa nytta i ett större perspektiv. Vi började som Linköpings Elektriska Kraft- och Belysningsaktiebolag och har sedan dess innoverat och utvecklat vår verksamhet för att bygga världens mest resurseffektiva region.

Verksamheten

Vår verksamhet bygger på att skapa långsiktigt hållbara lösningar för ett väl fungerande samhälle med minsta möjliga belastning på miljön.

Tekniska verken-koncernen erbjuder smarta och effektiva lösningar som förenklar våra kunders vardag. Tillsammans med våra kunder tar vi hand om och nyttjar jordens resurser på ett bättre sätt, med mer nytta och mindre påverkan på miljön.

Energiproduktion

Vi producerar el från förnybara energikällor:

Avfall och återvinning

På uppdrag av Linköpings kommun sköter vi insamlingen och hanteringen av hushållsavfall.

Läs om vad uppdraget kring avfall och återvinning innebär.

Elnät

Elnätsmarknaden är ett monopol som regleras av staten.

Läs om hur elmarknaden fungerar.

Elhandel via Bixia

Elbolaget Bixia är en del av Tekniska verken. Bixia levererar 100 % förnybar el till kunder i hela SverIge.

Läs om Bixia på bixia.se.

Fjärrvärme

Fjärrvärme bidrar till minskade koldioxidutsläpp och en bättre miljö med renare stadsluft.

Läs mer om vår fjärrvärme.

Vatten och avlopp

Vi levererar dricksvatten, tar hand om avloppsvatten och leder bort dagvatten i Linköping.

Läs om vårt ansvar för vatten och avlopp i Linköpings kommun.

Biogas och biogödsel

Vi producerar, säljer och utvecklar nya processer för biogas. Vårt bolag Svensk biogas säljer biogas i regionen.

Läs om vårt arbete med biogas.

Bredband via fiber

Vårt dotterbolag Utsikt Bredbands fibernät når drygt 65 000 hushåll och företag i Linköping, Mjölby, Katrineholm och Borensberg.

Läs om Utsikt Bredbands fibernät.

Laddlösningar för elbilar

Vi erbjuder laddlösningar tillsammans med laddoperatören Mer som en del i vårt arbete för att minska andelen fossila bränslen inom transportsektorn.

Läs om vår satsning på laddlösningar.

Utomhusbelysning i Linköping

På uppdrag av Linköpings kommun sköter vi större delen av den offentliga belysningen. Vi jobbar för att människor ska känna sig trygga, men också trivas och må bra.

Läs om vårt uppdrag att sköta utomhusbelysningen i Linköpings kommun.

Vi har flera anläggningar, till exempel för produktion av värme, el, vatten och biogas.

Vill du besöka oss? Läs om studiebesök.