Förebygga avfall

Att minska mängden avfall och farliga ämnen i omlopp är det högst prioriterade steget i avfallstrappan. Den hierarki som styr hur avfall ska hanteras i Sverige och inom EU. Det bästa för miljön vore om det inte fanns något avfall alls! 

I en värld där earth overshoot day inträffar redan i augusti, sett utifrån ett kalenderår, är det tydligt att vi behöver bli mer resurseffektiva. Vi lever över våra tillgångar och använder mer resurser än vad som återskapas. Vad har det här med avfall att göra kanske du tänker? Men avfall hänger tätt ihop med vår konsumtion och det sätt vi lever på. Det mesta vi köper och gör genererar avfall och det sker i flera led. Avfall uppstår vid framtagning av material, förädling av resurser, tillverkning, transporter, distribution och i handeln. När vi sedan gör oss av med saker vi har köpt blir det också ett avfall.  

Förebygga avfall - vad innebär det för oss konsumenter?  

Det handlar till exempel om att konsumera mer hållbart och ge saker ett längre liv. Att välja produkter med högre kvalitet som håller längre och att tänka efter om man verkligen behöver köpa en grej för att äga den själv. Det är såklart inte bara vi konsumenter som kan ta hela ansvaret för att minska avfallet men vi har en viktig roll eftersom det är för oss varorna tillverkas och det är vi som väljer vad vi köper. Eller väljer att inte köpa. 

En hållbar konsumtion kräver flera förändringar. Produkter behöver få en längre livslängd, bli enklare att reparera, bli lättare att återvinna och slutligen måste de vara helt giftfria den dag de ska återvinnas. Genom att öka produkternas livslängd minskar behovet av nyproduktion och därmed mängden avfall som uppstår vid tillverkning. Ett stort ansvar för att detta ska kunna bli verklighet vilar på de som beslutar om styrmedel för produktion och konsumtion. 

Låna, laga och hyra 

Låna, laga och hyra är exempel på hur man kan förebygga avfall. Saker som man sällan använder passar bra att dela med andra genom att hyra eller låna.

  • Om du ska renovera ett rum hemma kan det vara både dyrt och onödigt att äga olika sorters specialverktyg. Då passar det bra att låna eller hyra till exempel. 
  • Ett par kvalitetsskor håller länge om man sköter om dem lite och en skicklig skomakare kan laga både klackar och brustna sömmar på ett kick! 
  • Ett par snygga jeans som spricker i grenen kan fixas med nål och tråd. Om du inte själv reder ut det ta hjälp av en skräddare!   

Kanske går det att finna nya kreativa sätt att dela med andra? När vi tänker lite utanför boxen så kommer vi säkert att hitta lösningar på hur vi kan bli bättre på att dela med varandra inom olika nätverk, tex grannar eller vänskapskretsen.

Vi tar en borrmaskin som ett exempel. Visst kan det vara smidigt att ha en hemma på hyllan. Men det blir inte många användningsminuter på en sådan om vi skulle ha en i varje hushåll? 

Produkters avfallsfotavtryck - det osynliga avfallet

När man tittar lite närmare på hur mycket avfall som prylar, kläder och livsmedel lämnar efter sig vid tillverkning så är det en hel del. Det "osynliga" avfallet ser ju aldrig vi konsumenter men inte desto mindre skapas det. Avfallsfotavtrycket för en elektrisk borrmaskin (vikt 2,3 kilo) är till exempel så mycket som 54 kg. Avfallet uppstår mestadels vid gruvdrift och anrikning av framförallt koppar.  

Just elektroniska produkter ger de högsta avfallsfotavtrycken dvs kilo avfall per produkt:

  • Bärbar dator: 1200 kg
  • En mobiltelefon:  86 kg 
  • En borrmaskin 52 kg

Kläder ger också upphov till en hel del avfall: 

  • Ett par bomullsbyxor: 25 kg
  • Träningskläder: 17 kg
  • Ett par läderskor: 12 kg

De huvudsakliga källorna till avfall beskrivs i rapporten, Produkters totala avfall -en studie om avfallsfotavtryck och klimatkostnad.

 

Vad kan var och en göra? 

Det är inte lätt i det här stressiga samhället som vi lever i idag att alltid vara en medveten och reflekterande konsument. Men våra val är viktiga. Och de har betydelse för helheten och vårt samhälle i stort.  Ställer man dessutom de här siffrorna i relation till att vi inte alltid använder det vi köper, slänger mat i onödan och så vidare så har det här avtrycket dessutom skett helt i onödan. 

Hjälpte denna information dig? Nej