Ytterligare stöd i en andra utbetalning

Nu är det snart dags för den andra utbetalningen av elprisstödet till privatpersoner i hela Sverige för perioden november-december 2022. Försäkringskassan räknar med att de flesta ska ha pengarna på sitt konto den 9 juni. 

Frågor och svar hos Svenska kraftnät

Det är Svenska kraftnät (SvK) som har utformat modellen för elprisstödet.

Lämna inte ut personliga koder

Du kommer aldrig att bli uppringd och ombedd att logga in eller lämna ut personliga koder för att få ditt stöd. Du kan i så fall vara utsatt för ett bedrägeriförsök, avsluta samtalet och kontakta polisen.

Elprisstöd - första utbetalningen 2023

Den 20 februari 2023 påbörjas den första utbetalningen till privatpersoner i elprisområde 3 och 4. Det innebär att de första personerna har pengarna på sina konton den 23 februari. Stödet är baserat på förbrukning för perioden oktober 2021 - september 2022Du som har ett eget elnätsavtal och stod på avtalet den 17 november får stöd.

Vad är elprisstödet till privatpersoner?

Stödet med utbetalning i februari 2023 är en engångsutbetalning till elanvändare för att hantera höga elpriser. För att kunna göra en snabb utbetalning baseras stödet på den uppmätta förbrukningen i elanläggningen under en 12-månadersperiod.

Hur mycket pengar får jag?

Hur mycket pengar du får i februari bestäms utifrån

  • hur hög elförbrukningen varit i din nuvarande bostad/fastighets elanläggning under perioden oktober 2021 - september 2022.
  • vilket elområde du bor i. Vårt elnät tillhör elområde 3 (SE3), här uppgår stödet till 50 öre per förbrukad kWh.

Räkna ut hur mycket pengar du får

0,5 kronor x din nuvarande* elanläggnings elförbrukning i kWh under oktober 2021-september 2022.

Logga in på Mina sidor för att visa statistik för din elanläggnings elförbrukning.

*Den elanläggning du hade avtal för den 17 november 2022. Det datumet är den så kallade brytpunkten. Stödet kommer alltså att gå till det personnummer, samordningsnummer eller organisationsnummer som stod på elnätsavtalet den 17 november 2022.

Hur och när får jag pengarna?

Det är Försäkringskassan som betalar ut det första stödet och du behöver ha ditt konto anmält hos Swedbanks kontoregister senast den 13 februari. Det gäller oavsett vilken bank du har. Har du anmält ditt konto sedan tidigare behöver du inte anmäla det på nytt.

Försäkringskassan börjar betala ut stödet den 20 februari. Det innebär att de första personerna har pengarna på sina konton den 23 februari. Om ditt konto, oavsett bank, finns med i Swedbanks register kommer du att kunna se pengarna på ditt konto några dagar senare. På Försäkringskassans webbplats kan du läsa mer om hur utbetalningen går till om ditt konto inte finns registrerat i Swedbanks kontoregister. Läs mer om utbetalningen på Försäkringskassans webbplats → 

Ytterligare stöd i en andra utbetalning

Nu är det snart dags för den andra utbetalningen av elprisstödet till privatpersoner i hela Sverige för perioden november-december 2022. Försäkringskassan räknar med att de flesta ska ha pengarna på sitt konto den 9 juni. 

Frågor och svar hos Svenska kraftnät

Det är Svenska kraftnät (SvK) som har utformat modellen för elprisstödet.

Lämna inte ut personliga koder

Du kommer aldrig att bli uppringd och ombedd att logga in eller lämna ut personliga koder för att få ditt stöd. Du kan i så fall vara utsatt för ett bedrägeriförsök, avsluta samtalet och kontakta polisen.

Frågor och svar

Här får du svar på vanliga frågor om den första utbetalningen 2023.

Du som har ett eget elnätsavtal och stod på avtalet den 17 november får stöd. Om du till exempel bor i en bostadsrätt där föreningen står för elnätsavtalet får BRF:en kompensationen.

 Läs mer om vad som gäller för företagare →

Läs om vad som gäller för den andra utbetalningen 2023 →

Stödet kommer att betalas ut till den person som stod på elnätsavtalet den 17 november 2022. Detta oavsett om du stod på avtalet under perioden oktober 2021-september 2022 eller inte.

Läs mer om hur det fungerar när man har flyttat på Svenska kraftnäts webbplats.

Hur mycket pengar du får i den första utbetalningen 2023 bestäms utifrån

  • hur hög elförbrukningen varit i din nuvarande bostad/fastighets elanläggning under perioden oktober 2021 - september 2022
  • vilket elområde du bor i. Vårt elnät tillhör elområde 3 (SE3), här uppgår stödet till 50 öre per förbrukad kWh.

Räkna ut hur mycket pengar du får

0,5 kronor x din nuvarande elanläggnings elförbrukning i kWh under oktober 2021-september 2022

Logga in på Mina sidor för att visa statistik för din elanläggnings elförbrukning.

Exempel på stöd till olika elanvändare i elområde SE3

  • En villaägare med en förbrukning på 19 500 kWh under 12-månadersperioden får 9 750 kronor (19 500 x 0,50 = 9 750).

Hur går utbetalningen till?

Det är Försäkringskassan som betalar ut stödet och du behöver ha ditt konto anmält hos Swedbanks kontoregister senast den 13 februari. Det gäller oavsett vilken bank du har. Har du anmält ditt konto sedan tidigare behöver du inte anmäla det på nytt.

När får jag mina pengar?

Försäkringskassan börjar betala ut stödet den 20 februari. Det innebär att de första personerna har pengarna på sina konton den 23 februari. Om ditt konto, oavsett bank, finns med i Swedbanks register kommer du att kunna se pengarna på ditt konto några dagar senare. På Försäkringskassans webbplats kan du läsa mer om hur utbetalningen går till om ditt konto inte finns registrerat i Swedbanks kontoregister. Läs mer om utbetalningen på Försäkringskassans webbplats → 

Det är Försäkringskassan som kommer att betala ut stödet. Läs mer om utbetalningen på Försäkringskassans webbplats → 

Du får stöd för elförbrukningen oavsett vad du använder den till. Du får inte stöd för din fjärrvärmeförbrukning.