Elprisstöd - första utbetalningen 2023

Den 20 februari påbörjas den första utbetalningen till privatpersoner i elprisområde 3 och 4.

Lämna inte ut personliga koder

Du kommer aldrig att bli uppringd och ombedd att logga in eller lämna ut personliga koder för att få ditt stöd. Du kan i så fall vara utsatt för ett bedrägeriförsök, avsluta samtalet och kontakta polisen.

Elprisstöd - andra utbetalningen 2023

Nu är det snart dags för den andra utbetalningen av elprisstödet till privatpersoner i hela Sverige för perioden november-december 2022. Försäkringskassan räknar med att de flesta ska ha pengarna på sitt konto den 9 juni. Den som stod på elnätsavtalet den 31 december 2022 får pengar. 

Så mycket pengar får du

Hur mycket pengar du får i det andra stödet 2023 bestäms utifrån

  • hur hög elförbrukningen varit i din nuvarande bostad/fastighets elanläggning under perioden november-december 2022. 
  • vilket elområde du bor i. Vårt elnät tillhör elområde 3 (SE3), här uppgår stödet till 126 öre per förbrukad kWh.

Du får stöd för 80 procent av din förbrukning upp till 18 000 kWh under perioden.

Räkna ut hur mycket pengar du får

Din nuvarande* elanläggnings elförbrukning i kWh under november 2022-december 2022 x 0,8 x 1,26.

Logga in på Mina sidor för att se statistik för din elanläggnings förbrukning.

*Den elanläggning du hade avtal för den 31 december 2022. Det datumet är den så kallade brytpunkten. Stödet kommer alltså att gå till det personnummer, samordningsnummer eller organisationsnummer som stod på elnätsavtalet den 31 december 2022.

Elprisstöd - första utbetalningen 2023

Den 20 februari påbörjas den första utbetalningen till privatpersoner i elprisområde 3 och 4.

Lämna inte ut personliga koder

Du kommer aldrig att bli uppringd och ombedd att logga in eller lämna ut personliga koder för att få ditt stöd. Du kan i så fall vara utsatt för ett bedrägeriförsök, avsluta samtalet och kontakta polisen.

Frågor och svar

Här får du svar på vanliga frågor om det andra elprisstödet 2023.

Du får stöd

Om du har ett eget elnätsavtal och stod på avtalet den 31 december 2022.

Du får inte stöd

Om du till exempel bor i en bostadsrätt där föreningen står för elnätsavtalet. Då får din förening kompensationen.

Läs mer om elstöd för BRF och andra juridiska personer →

Stödet kommer att betalas ut till den person som stod på elnätsavtalet den 31 december 2022. Detta oavsett om du stod på avtalet under perioden november-december 2022 eller inte.

Läs mer hos Svenska kraftnät om hur elstödet fungerar när man har flyttat →

Hur mycket pengar du får beror på

  • hur hög elförbrukningen varit i din nuvarande bostad/fastighets elanläggning under perioden november-december 2022. 
  • vilket elområde du bor i. Vårt elnät tillhör elområde 3 (SE3), här uppgår stödet till 126 öre per förbrukad kWh.

Du får stöd för 80 procent av din förbrukning upp till 18 000 kWh under perioden.

Räkna ut hur mycket pengar du får

Din nuvarande elanläggnings elförbrukning i kWh under november-december 2022 x 0,8 x 1,26 kronor.

Logga in på Mina sidor för att visa statistik för din elanläggnings förbrukning.

Exempel på stöd till olika elanvändare i elområde SE3

  • En villaägare med en förbrukning på 3 250 kWh under 2-månadersperioden får 3 276 kronor (3 250 x 0,8 x 1,26 = 3 276).

Hur går utbetalningen till?

Det är Försäkringskassan som betalar ut stödet och du behöver ha ditt konto anmält hos Swedbanks kontoregister senast den 10 maj. Det gäller oavsett vilken bank du har. Har du anmält ditt konto sedan tidigare behöver du inte anmäla det på nytt.

När får jag mina pengar?

Försäkringskassan räknar med att de flesta ska ha fått pengarna på sitt konto den 9 juni. På Försäkringskassans webbplats kan du läsa mer om hur utbetalningen går till om ditt konto inte finns registrerat i Swedbanks kontoregister. Läs mer om utbetalningen på Försäkringskassans webbplats →

Försäkringskassan har fått i uppdrag av regeringen att betala ut även detta stöd.

Du får stöd för elförbrukningen oavsett vad du använder den till. Du får inte stöd för din fjärrvärmeförbrukning.