Elprisstöd från regeringen – det här gäller

På grund av vinterns ovanligt höga elpriser väljer regeringen nu att kompensera dig som elanvändare. Kompensationen omfattar ungefär 2 miljoner svenska hushåll för perioden december 2021, januari 2022 och februari 2022. Kompensationen kommer att betalas ut i maj.

Vem har rätt till elpriskompensation?

Kompensationen gäller för hushåll med en förbrukning på 700 kWh eller mer per månad under december 2021, januari 2022 och februari 2022. Detta oavsett om du bor i villa, radhus eller lägenhet.

Utbetalning sker via Swedbanks kontoregister

Du som är kund hos Tekniska verken får din ersättning utbetald automatiskt via Swedbanks lön- och utbetalningssystem (SUS). Om du vill ha pengarna insatta direkt på ditt konto behöver ditt konto vara anmält hos dem. 

  • Är ditt kontonummer redan anmält till Swedbank behöver du inte göra något alls.
  • Att anmäla sitt kontonummer är gratis, oavsett vilken bank du har.
  • Om du inte anmäler ditt konto senast den 6 maj får du en utbetalningavi.

Under frågor och svar kan du läsa mer om hur utbetalningen går till.
Ta mig direkt till frågan om hur jag får min ersättning

Förslag om kompensation även för mars 2022

Regeringen har lagt ett förslag om att förlänga stödet för hushåll i elprisområdena 3 och 4, mellersta och södra Sverige, som haft en förbrukning på minst 400 kWh under mars månad.

Det finns än så länge ingen tidsplan för beslut i riksdagen eller när ersättningen för mars kan börja betalas ut. Vi kommer att ge dig mer information så snart beslut är fattat kring detta.  

Frågor och svar

Här får du svar på vanliga frågor om elpriskompensationen.

Du kommer att få din kompensation, för perioden december 2021, januari 2022 och februari 2022, senast i maj.

Vi skickade e-post med information om utbetalningen till de som berörs av elprisstödet måndag den 25 april. Har du inte fått ett mejl kommer du få brev från oss inom kort.

Har du inte fått mejl eller brev? 

Om du ännu inte fått information från oss är det för att vi behöver hantera ditt utskick manuellt. Det behövs till exempel om du flyttat nyligen.

Du som har rätt till elpriskompensation kommer att få din ersättning automatiskt via ditt elnätsbolag. Du kan inte själv välja hur utbetalningen ska ske. 

Utbetalning sker via Swedbanks kontoregister

Du som är kund hos Tekniska verken får din ersättning utbetald via Swedbanks lön- och utbetalningssystem (SUS). Om du vill ha pengarna insatta direkt på ditt konto behöver ditt konto vara anmält hos dem. Du kan anmäla ditt kontonummer gratis oavsett vilken bank du har.

Om ditt konto redan är anmält till Swedbanks kontoregister behöver du inte göra något själv.

Om du behöver anmäla ditt konto till registret

Om du vill anmäla ditt konto, eller kontrollera om ditt konto redan finns med, kan du göra det via Swedbanks webbplats.
Anmäl ditt kontonummer till Swedbank.

Om ditt konto inte finns registrerat får du en utbetalningsavi

Om du inte anmäler ditt konto senast den 6 maj får du i stället en utbetalningsavi i brevlådan som du behöver lösa in. Du kan lösa in avin digitalt eller på bankkontor och hos utvalda butikskedjor. På vissa ställen kan du behöva betala en avgift för att lösa in avin. Du hittar instruktioner för hur du kan lösa in summan på din avi.

Vi på Tekniska verken har avtal med Swedbank som erbjuder ett lön- och utbetalningssystem (SUS) så att försäkringsbolag, kommuner och andra företag kan betala ut ersättning till sina kunder. 

Det du gör när du anmäler ditt konto till Swedbanks register är alltså att tala om för dem vilket konto du vill ha dina pengar insatta på – oavsett vilken bank du har. Att anmäla sitt konto till registret är gratis och gör dig inte till kund i Swedbank.

På Swedbanks webbplats kan du läsa mer om hur det fungerar.
Läs mer om Swedbanks lön- och utbetalningssystem.

För att få kompensation behöver ditt hushåll ha ett eget avtal hos oss som elnätsbolag. Om du till exempel bor i en bostadsrätt där föreningen står för elnätsavtalet får du alltså inte ta del av kompensationen.

Regeringen har tagit fram en ersättningsmodell utformad som en trappa där storleken på kompensationen baseras på din förbrukning per månad. Den lägsta nivån innebär 100 kronor per månad och gäller för dig med en förbrukning från 700 kWh. Det högsta nivån i ersättningstrappan innebär en kompensation på 2000 kronor per månad och gäller för dig med en förbrukning på 2000 kWh eller mer. 

Du kan läsa mer om kompensationen och se den fullständiga ersättningstrappan på regeringens webbplats.

Om du har anmält ditt konto till Swedbanks kontoregister kommer du att se att du har fått din ersättning via ditt kontoutdrag. Det står dessvärre inte tydligt på utbetalningen vem pengarna kommer från.

Du kommer också få ett postalt brev från Swedbank med information om att insättningen avser "Statlig elpriskompensation, dec 2021 t.o.m. feb 2022" samt vilket belopp du har fått utbetalat vilket datum.

Nej, endast privatpersoner är berättigade till elpriskompensationen. 

På regeringens webbplats hittar du aktuell information, inklusive fullständig ersättningstrappa och svar på vanliga frågor.