Varför är elpriset så högt?

Elpriset fortsätter att vara högt och kanske är du en av dem som har fått högre fakturor än vanligt. Här har vi samlat vanliga frågor och svar om läget.

Frågor och svar om elpriserna

Kolla på filmen där vi guidar dig genom fakturan eller läs instruktioner om elnät och elhandel på fakturan.

Det är många faktorer i omvärlden som påverkar elpriset:

 • Bränslepriser i Europa.
 • Vädret.
 • Utbud och efterfrågan på el.
 • Ekonomiska konjunkturen.
 • Export-och importmöjligheter via kabelförbindelser gör att elpriset i Norden påverkas av priset i andra delar av Europa.

Läs mer om elsituationen hos Bixia, en del av Tekniska verken.

Det ärliga svaret är att vi inte vet när elpriserna kommer gå ner. Det är en bred fråga som beror på många saker i vår omvärld. Om man ska ge ett allmänt svar så behöver framför allt gaspriset sjunka, då det lite förenklat är utvecklingen på gaspriset som styr elpriset i Europa. Att vi är mer beroende av priset på kontinenten beror delvis på att det har varit lite nederbörd och låg vindkraftsproduktion i sommar även i Europa.

Priserna på marknaden svänger mycket just nu. Att skaffa fast pris nu när priserna är på rekordnivåer är ingen bra idé eftersom du då låser ditt avtal på ett väldigt högt pris under en längre tid. Det är bättre att ha kvar sitt rörliga. Alternativet är att skaffa ett avtal med aktiv förvaltning, som Bixia Framtid. Ditt elpris varierar då från månad till månad, men vi jämnar ut svängningarna och kapar pristopparna så att det blir mer förutsägbart. Aktiv förvaltning innebär att Bixias experter följer elmarknaden timme för timme, dag för dag, och slår till när elpriset är som bäst.

Det är inte möjligt att erbjuda fast pris-avtal till ett förmånligt pris just nu på grund av de höga elpriserna. Vi rekommenderar istället Bixia Framtid  ett elavtal med aktiv förvaltning.

Det varierar hur mycket du kan använda en kWh till. Vi har samlat exempel på ungefär hur mycket en kWh räcker till för vanliga elprylar du har i ditt hem.

Ett ord som blivit allt vanligare att prata om är spotpris. Men vad betyder det egentligen? Enkelt förklarat så är spotpris det inköpspris som elhandelsbolagen betalar för din el.

Elmarknaden i Sverige är komplex och innefattar många olika delar som alla hänger ihop. En förutsättning för att vi ska ha en trygg elförsörjning är att vi producerar el i hela Sverige, har en välfungerande elmarknad och att vi också har möjlighet att både importera och exportera el. 

Vad kan jag göra åt min höga elräkning?

Att minska den egna elförbrukningen är det som kortsiktigt får störst påverkan på din elräkning – den billigaste kilowattimmen är den som aldrig använts. Kan din ökade elräkning bero delvis på ökad användning av el? Kontrollera din elförbrukning på Mina sidor, och ta del av våra tips för att minska förbrukningen.

För att själv kontrollera din faktura kan du jämföra din senaste månadsförbrukning med motsvarande månad förra året. Är den snarlik beror den ökade kostnaden på det höga elpriset. Ser du däremot att din förbrukning ökat markant har förstås även det stor inverkan. Ha med i din beräkning att elanvändningen sannolikt är högre än tidigare år på grund av kallare temperatur än normalår. Fundera över vilka förändringar du gjort sedan förra året – genom att identifiera orsaken kan du eventuellt också påverka den.

Om du inte aktivt skaffar ett elhandelsavtal får du automatiskt el med anvisningspris från Bixia. Du får ett bättre pris om du väljer ett annat avtal.

Har du ett rörligt pris nu? Då kan Bixia Framtid vara ett alternativ för dig. När priserna sjunker kan du också fundera på för- och nackdelarna med rörligt jämfört med fast pris.

Påverka din energianvändning och sänk din elkostnad

Om du inte har fjärrvärme kan du se över inomhustemperaturen hemma. Ett bra riktvärde är 20–21 grader. För varje grad extra ökar energianvändningen med 5 procent. Har du 23–24 grader hemma finns det alltså pengar att spara.

Genom att använda tätningslister kan du enkelt minska mängden kall luft som kommer in hemma.

Små insatser gör skillnad för helheten.

 • Fyll alltid tvättmaskinen fullt innan du startar.
 • Häng upp tvätten istället för att tumla den.
 • Stäng av handdukstorken.
 • Använd tvättmaskinens sparprogram när du har lätt smutsad tvätt. Det går åt mindre energi plus att tvätten blir klar snabbare. Slopa också förtvätten om det går.
 • Tvätta i lägre temperatur om det är möjligt. 40 grader istället för 60 grader kan nästan halvera energianvändningen. Titta på tvättråden i kläderna.

Elen kostar mer ju fler som använder den samtidigt. På morgonen och kvällen är elen därför oftast som dyrast. Du som har timpris kan dra nytta av det genom att använda elen när den är som billigast.

 • Kan du köra tvättmaskinen på natten istället för på kvällen när många använder el?
 • Sprid ut din egen elförbrukning. Undvik till exempel att både dammsuga, köra diskmaskinen och ladda elbilen samtidigt.
 • Använd schemaläggning av elprylar så långt du kan.

Att värma ditt hus med fjärrvärme är extra bra just nu när elpriset är högt. Dessutom behövs elen till så mycket annat än uppvärmning, särskilt när samhället blir alltmer elberoende.