Tack

Vi har tagit emot ditt önskemål om att avstå uppgraderingen av kundgränssnittet i din elmätare.

Hör av dig till kundservice om du vill uppgradera mätaren längre fram.