Avstå uppgradering av kundgränssnitt i elmätare

Vi börjar uppgradera programvaran för kundgränssnittet i alla elmätare den 16 juni så att den följer gällande version av energibranschens rekommendation, ”Branschrekommendation för lokalt kundgränssnitt för elmätare” utgiven av Energiföretagen Sverige.

Avstå uppgraderingen

Sista datumet att meddela oss att du inte vill uppgradera din elmätare var den 13 juni.

Vad innebär uppgraderingen?

Det är en uppgradering till version 2.0 och innebär endast mindre ändringar. Om den produkt du anslutit till HAN-porten slutar att fungera efter uppgraderingen ber vi dig kontakta din produktleverantör för att säkerställa att de kan anpassa utrustningen till branschrekommendationen.