Driftinformation - Linköping och Katrineholm

Alla driftstörningar i Linköping

 • PÅGÅENDE
  •   Vatten
  • Melskogsvägen
   Driftåtgärd startade 2022-06-15 kl 10:04. Vi arbetar med att lösa problemet.

   Undvik att tvätta vitttvätt. Missfärgningen är ofarlig och försvinner efterhand som man spolar bort vatten. Begränsad framkomlighet, lägre vattentryck och missfärgat vatten i närområdet.