Driftinformation - Linköping och Katrineholm

Alla driftstörningar i Linköping

Ofarlig missfärgning av vattnet på Grengatan

Du som bor på Grengatan 115-125 kan idag uppleva missfärgat vatten. Det beror på att vi idag behövde stänga av vattnet till din gata på grund av ett kommande underhållsarbete. Missfärgningen är helt ofarlig och består av järn och mangan. Du får bort den genom att spola kallvatten i kranen tills vattnet är klart, cirka 30 minuter. Vänta med att dricka vattnet eller tvätta vittvätt tills vattnet är klart igen.

  • PÅGÅENDE
  • PLANERAD
    •   Bredband
  • AVSLUTAT
    •   Fjärrvärme