Driftinformation - Linköping och Katrineholm

Alla driftstörningar i Linköping

Vatten

Lukt och smak av klor
Råvattnet håller nu en hög temperatur (22 grader) när vi producerar dricksvatten. Eftersom temperaturen på vattnet i ledningsnäten är högre än normalt gör det att lukt och smak av klor kan kännas. Det är inte farligt. Halterna av klor är normala och vattnet håller mycket god dricksvattenkvalitet och kan drickas och användas precis som vanligt.