Driftinformation - Linköping och Katrineholm

Alla driftstörningar i Linköping

Akut reparation startade 2021-11-06 kl 07:00 av vattenläcka i korsningen Skogsgatan / Munkhagsgatan.

Reparationen beräknas vara klar lördag kl.12

Missfärgningen är ofarlig och försvinner efterhand som man spolar bort vatten. Luft/missfärgat vatten kan finnas efteråt. Undvik att tvätta vitttvätt.