Driftinformation - Linköping och Katrineholm

Alla driftstörningar i Linköping

 • PÅGÅENDE
  •   Vatten
  • Fasangatan
   Driftåtgärd startade 2021-05-31 kl 07:00. Vi arbetar med att lösa problemet.

   Begränsad framkomlighet, lägre vattentryck och missfärgat vatten i närområdet. Undvik att tvätta vitttvätt. Missfärgningen är ofarlig och försvinner efterhand som man spolar bort vatten.
 • AVSLUTAT