Driftinformation - Linköping och Katrineholm

Alla driftstörningar i Linköping

 • PÅGÅENDE
  •   Vatten
  • Norra Oskarsgatn
   Driftåtgärd startade 2021-05-17 kl 07:00 och beräknas vara klart 2021-09-30 kl 16:00.

   Begränsad framkomlighet, lägre vattentryck och missfärgat vatten i närområdet.
 • AVSLUTAT