Driftinformation - Linköping och Katrineholm

Alla driftstörningar i Linköping

 • PÅGÅENDE
  •   Vatten
  • Tegelbruksgatan
   Driftåtgärd startade 2020-10-12 kl 07:00. Vi arbetar med att lösa problemet.

   Begränsad framkomlighet, lägre vattentryck och missfärgat vatten i närområdet. Luft/missfärgat vatten kan finnas efteråt. Missfärgningen är ofarlig och försvinner efterhand som man spolar bort vatten.
  •   Bredband
 • AVSLUTAT
  •   Fjärrvärme