Driftinformation

Alla driftstörningar i Linköping

 • PÅGÅENDE
  •   Vatten
  • Mistelgatan
   Driftåtgärd startade 2020-09-04 kl 08:00. Vi arbetar med att lösa problemet. Begränsad framkomlighet, lägre vattentryck och missfärgat vatten i närområdet. Luft/missfärgat vatten kan finnas efteråt. Missfärgningen är ofarlig och försvinner efterhand som man spolar bort vatten.
 • AVSLUTAT
  •   Vatten

Vi arbetar ständigt för att upprätthålla bästa möjliga driftsäkerhet. 
Du kan felanmäla driftstörningar för alla våra tjänster dygnet runt.