Driftinformation

Alla driftstörningar i Linköping

Appen

Just nu har vi återkommande problem med appen. Vår leverantör arbetar för att lösa det. Om du vill se vilken dag soporna hämtas så gör du det enklast här, under tiden appen inte fungerar som den ska. 

 • PÅGÅENDE
  •   Vatten
  • Tröskaregatan
   Driftåtgärd startade 2020-04-02 kl 22:00 och beräknas vara klart 2020-04-03 kl 06:00. Kunder utan vatten alt. har lägre vattentryck. Luft/missfärgat vatten kan finnas efteråt. Missfärgningen är ofarlig och försvinner efterhand som man spolar bort vatten. Undvik att tvätta vitttvätt.
 • PLANERAD
 • AVSLUTAT
  •   El
  •   Bredband

Vi arbetar ständigt för att upprätthålla bästa möjliga driftsäkerhet. 
Du kan felanmäla driftstörningar för alla våra tjänster dygnet runt.