Driftinformation

Alla driftstörningar i Linköping

 • PÅGÅENDE
  •   Vatten
  • Uvebergsvägen 45-80, Klocksippevägen 1-24, 28, Rödsippev. 16b, Hjulsbrov. 108
   Driftstörning startade 2019-11-07 kl 16:00. Vi arbetar med att lösa problemet. I området är det förnärvarande lägre dricksvattentryck. Missfärgat vatten kan förekomma. Missfärgningen är ofarlig och försvinner efterhand som man spolar bort vatten. Undvik att tvätta vitttvätt.
  •   Fjärrvärme
 • AVSLUTAT
  •   Vatten

Vi på Tekniska verken arbetar ständigt för att upprätthålla bästa möjliga driftsäkerhet. 
Du kan felanmäla driftstörningar för alla våra tjänster dygnet runt.