Driftinformation

Alla driftstörningar i Linköping

  • PÅGÅENDE
    •   Vatten
    • Vimansgatan
      Driftåtgärd startade 2019-10-23 kl 07:00. Vi arbetar med att lösa problemet. Missfärgningen är ofarlig och försvinner efterhand som man spolar bort vatten. Luft/missfärgat vatten kan finnas efteråt. Begränsad framkomlighet, lägre vattentryck och missfärgat vatten i närområdet.
    •   Fjärrvärme

Vi på Tekniska verken arbetar ständigt för att upprätthålla bästa möjliga driftsäkerhet. 
Du kan felanmäla driftstörningar för alla våra tjänster dygnet runt.