Driftinformation

Alla driftstörningar i Linköping

 • PÅGÅENDE
  •   Vatten
  • Vimansgatan
   Driftåtgärd startade 2019-10-23 kl 07:00. Vi arbetar med att lösa problemet. Missfärgningen är ofarlig och försvinner efterhand som man spolar bort vatten. Luft/missfärgat vatten kan finnas efteråt. Begränsad framkomlighet, lägre vattentryck och missfärgat vatten i närområdet.
  •   Fjärrvärme
 • AVSLUTAT
  •   Vatten

Vi på Tekniska verken arbetar ständigt för att upprätthålla bästa möjliga driftsäkerhet. 
Du kan felanmäla driftstörningar för alla våra tjänster dygnet runt.