Driftinformation

Alla driftstörningar i Linköping

 • PÅGÅENDE
  •   Vatten
  • Hammarkindsgatan
   Driftåtgärd startade 2019-10-15 kl 08:00. Vi arbetar med att lösa problemet. Begränsad framkomlighet, lägre vattentryck och missfärgat vatten i närområdet. Missfärgningen är ofarlig och försvinner efterhand som man spolar bort vatten.
  •   Fjärrvärme
 • AVSLUTAT
  •   Vatten

Vi på Tekniska verken arbetar ständigt för att upprätthålla bästa möjliga driftsäkerhet. 
Du kan felanmäla driftstörningar för alla våra tjänster dygnet runt.