Driftinformation

Alla driftstörningar i Linköping

 

 • PÅGÅENDE
  •   Vatten
  • Eklundsgatan
   Driftåtgärd startade 2019-09-12 kl 09:03. Vi arbetar med att lösa problemet. Begränsad framkomlighet, lägre vattentryck och missfärgat vatten i närområdet. Luft/missfärgat vatten kan finnas efteråt. Missfärgningen är ofarlig och försvinner efterhand som man spolar bort vatten.
  •   Fjärrvärme
 • AVSLUTAT
  •   El
  •   Fjärrvärme

Vi på Tekniska verken arbetar ständigt för att upprätthålla bästa möjliga driftsäkerhet. 
Du kan felanmäla driftstörningar för alla våra tjänster dygnet runt.