Driftinformation - Linköping och Katrineholm

Alla driftstörningar i Linköping

Information efter den senaste tidens skyfall

2024-07-17: Efter nattens skyfall är vårt ledningsnät mycket hårt belastat. Dagvattenledningsnätet är inte byggt för att hantera mycket kraftiga regn. Vid sådana regn måste vattnet ledas bort på markytan.

Har du drabbats av källaröversvämning? Läs råd vid översvämning och anmäl eventuell skada till oss 

Viktig information om tillkoppling av el efter strömavbrott

På grund av den höjda risken för brand kan vi just nu inte koppla på våra luftledningar på distans efter ett strömavbrott. Av säkerhetsskäl behöver vår personal vara på plats innan tillkoppling sker. Det innebär att det tillfälligt kan ta längre tid än normalt innan du får tillbaka strömmen efter ett strömavbrott. Vi följer kontinuerligt SMHIs brandriskrapportering och arbetar aktivt för att minimera brandrisken runt våra ledningar.