Driftinformation - Linköping och Katrineholm

Alla driftstörningar i Linköping

Skärpt risk för översvämning

Just nu är det höga vattennivåer i både sjöar och vattendrag. Snösmältning och regn gör att risken för översvämning ökar de kommande dagarna. Vi följer utvecklingen noga och arbetar med att vid behov reglera vattennivåerna, om det är möjligt enligt rådande vattendomar.

Visa aktuella vattennivåer och läs om hur vi reglerar dem

 

 • PÅGÅENDE
  •   Vatten
 • PLANERAD
  •   Bredband
 • AVSLUTAT
  •   El
  •   Fjärrvärme
  •   Bredband