Driftinformation - Linköping och Katrineholm

Alla driftstörningar i Linköping

Hushållsavfall

Just nu har vi problem med hämtning av hushållsavfall. Det innebär förändrade hämtningsdagar under vecka 29, se nedan. Låt kärlet stå ute tills det är tömt.

Ordinarie hämtning torsdag -> hämtas på fredag

Ordinarie hämtning fredag -> hämtas på lördag

Vänligen notera att nya hämtningsdagar är med reservation för förändringar.

Vatten

Lukt och smak av klor
Råvattnet håller nu en hög temperatur (22 grader) när vi producerar dricksvatten. Eftersom temperaturen på vattnet i ledningsnäten är högre än normalt gör det att lukt och smak av klor kan kännas. Det är inte farligt. Halterna av klor är normala och vattnet håller mycket god dricksvattenkvalitet och kan drickas och användas precis som vanligt.