Driftinformation - Linköping och Katrineholm

Alla driftstörningar i Linköping

Skärpt risk för översvämning

Just nu är det höga vattennivåer i både sjöar och vattendrag. Snösmältning och regn gör att risken för översvämning är hög. Vi följer utvecklingen och hur den eventuellt påverkar leveransen för alla våra tjänster så som el, vatten och fjärrvärme.

Visa aktuella vattennivåer och läs om hur vi reglerar dem

 

 • PÅGÅENDE
  •   Vatten
 • PLANERAD
  •   Bredband
  • 2024-02-26 T1 Linköping
   Bredbandsavbrott planeras starta 2024-02-26 kl 00:01 och vara klart 2024-02-26 kl 06:00.

   Vi kommer vi att genomföra ett planerat underhåll i Studentlägenheter T1. Detta innebär störningar för samtliga tjänster under tiden som servicen pågår.
   Avbrottet är nödvändigt för att säkerställa drift och kapacitet. Vi beklagar om detta ställer till bekymmer för dig som kund.
 • AVSLUTAT
  •   Vatten
  •   El
  •   Fjärrvärme
  •   Bredband