Driftinformation - Linköping och Katrineholm

Alla driftstörningar i Linköping

Viktig information om tillkoppling av el efter strömavbrott

På grund av den höjda risken för brand kan vi just nu inte koppla på våra luftledningar på distans efter ett strömavbrott. Av säkerhetsskäl behöver vår personal vara på plats innan tillkoppling sker. Det innebär att det tillfälligt kan ta längre tid än normalt innan du får tillbaka strömmen efter ett strömavbrott. Vi följer kontinuerligt SMHIs brandriskrapportering och arbetar aktivt för att minimera brandrisken runt våra ledningar.