Gör skadeanmälan för översvämning

Anmälan om översvämning/vattenskada

Inträffade skadan i samband med nederbörd?

Nästa sida

Vilken väg tog sig vattnet till byggnaden?
Vilken väg tog sig vattnet in i byggnaden?
Hur rann vattnet bort?
Har huset drabbats av översvämning tidigare?
Hur avleds takvattnet från fastigheten?
Hur avleds vatten från fastighetens dränering?
Om det finns en garagenedfart - hur avleds vattnet från den?
Är skadan anmäld till försäkringsbolag?

Sista sidan

Hjälpte denna information dig? Nej