Teckna serviceavtal för fjärrvärme

Serviceavtal för fjärrvärme är en tilläggstjänst och kostar 100 kronor per månad. Kostnaden läggs på din faktura från oss. Serviceavtalet börjar gälla efter att vi har gjort en besiktning av din fjärrvärmecentral och godkänt den.

Jag vill teckna serviceavtal

Avtalsvillkor

Läs avtalsvillkoren för serviceavtal kring fjärrvärme.