En kvinna och ett barn leker i en pool

Bygga pool i Linköping - steg för steg

Drömmer du om att kunna ta ett svalkande dopp i din trädgård på sommaren? Här har vi samlat tips för dig som ska bygga en pool i Linköping, bland annat kring kostnader, säkerhet, teknik och uppvärmning.

Vad kostar det att bygga en pool?

Innan du börjar planera för en pool behöver du ha koll på budgeten. Att bygga en pool är dyrt i jämförelse med andra trädgårdsprojekt. Det varierar mycket beroende på dina val. En plastkopp kan kosta runt 10 000 kronor, en gjuten betongpool flera hundra tusen och en pool med mosaik upp emot en miljon. Faktorer som påverkar priset på en pool:

 • Vilken pooltyp du satsar på. Det är till exempel dyrare att gräva ut, gjuta och kakla med mosaik, jämfört med att ha en pool ovan mark, på altanen eller trädäck.
 • Storleken på poolen.
 • Hur mycket arbete kan du göra själv. Ju mer du kan göra själv, desto billigare.
 • Markförhållanden. Kommer det gå smidigt att gräva eller kommer du behöva spränga?
 • Materialkostnad, till exempel vad du klär insidan med.
 • Entreprenörers arbetskostnad.
Barn badar och leker med en boll i pool

Driftkostnad

Uppvärmning och drift av poolen kostar. Isolera poolen så håller den värmen längre och uppvärmningen blir mindre kostsam. Överväg också ett bra pooltak. Det skapar växthuseffekt på insidan, utöver att bidra med säkerhet.

Bygg en säker pool för barn och vuxna

Kom ihåg att du som fastighetsägare har ett ansvar att uppfylla krav på säkerhet så att ingen ramlar ner i poolen. Det finns bestämmelser om skydd mot drunkning i Boverkets byggregler och i ordningslagen. Ta del av bestämmelserna på Boverkets webbplats.

En man skriver på ett avtal av något slag, Foto.

Oftast behöver du inte bygglov för poolen

Du behöver oftast inget bygglov för att bygga en pool. I Linköpings kommun behöver du inget bygglov om poolen är nersänkt i marken eller sticker upp högst 0,5 meter ovanför marken. Men du behöver söka lov för:

 • Markarbeten om marknivån höjs eller sänks 50 centimeter eller mer.
 • Murar runt poolen oavsett höjd.
 • Plank
 • Pool med en höjd över 0,5 meter.

På Linköpings kommuns webbplats kan du läsa om bygglov för pool.

Planera själva poolen

Underskatta inte tiden det tar att planera din nya pool. Det är en tidskrävande process eftersom det är mycket att ha koll på. Här listar vi de vanligaste punkterna du borde tänka igenom:

1. Vilken typ av pool vill du ha?

Det finns oändligt med möjligheter. Du behöver fundera på vad som passar just dig och din familjs behov och förutsättningar:

 • Vad passar i trädgården och ihop med huset?
 • Hur ska ni använda poolen?
 • Vad ska poolen ha för känsla, form, storlek?
 • Vill ni ha några tillbehör som stege, vinterskydd, tak eller belysning?

Tänk på att du behöver göra research om de olika pooltyperna och vad de kräver. Ska du gjuta vattenfast betong krävs betongklassning, till exempel.

2. Undersök var befintliga ledningar går på tomten

När du gräver på tomten är det viktigt att du har koll på var befintliga ledningar går så att du inte råkar gräva av dem. Få koll på ledningar på tomten.

3. Placera poolen på tomten

Var vill du ha poolen på tomten? Saker att tänka på:

 • Var har du flest soltimmar?
 • Ska poolen vara i anslutning till huset? Tänk över så den inte hamnar för nära huset och gör så att ni skvätter vatten på fasaden, eller så att grävningen riskerar att skapa sättningar i huset.
 • Var ska poolen vara i förhållande till tekniken som sköter poolen? Du vill inte att det låter för högt på uteplatsen.
 • Var ska alla rör dras, utifrån den plats du önskar placera poolen?

4. Vilken uppvärmningsmetod ska du ha?

Förutom själva byggnationen är den största kostnaden uppvärmningen. Det finns flera olika sätt att göra det på:

 • Överför värmen från ditt befintliga värmesystem. I Linköpings kommun är det vanligt med fjärrvärme. Att använda fjärrvärme till poolen är enkelt och ljudlöst, det enda du behöver är en extra värmeväxlare som kopplas till din fjärrvärme. Det värmer snabbt upp vattnet, är miljövänligt och billigt sett till inköp. Värm poolen med fjärrvärme.
 • Värmepump är vanligt att använda för att värma upp poolen. Det är viktigt att välja en värmepump som klarar hela vattenvolymen och gärna lite till. Värmepumpen drivs av el. Se över ditt elavtal så att du värmer poolen med förnybar el.
 • Elvärmare passar för mindre pooler eftersom de är dyra i drift. Se över ditt elavtal om du väljer att värma med el.

5. Placera tekniken

Har du något befintligt utrymme, till exempel ett förråd som du kan placera tekniken i? Det är viktigt att tekniken, alltså filtersystem och värmesystem, skyddas från väder och vind. Värmesystem som låter mycket vill du inte ha för nära poolen, men långa ledningar är inte heller att rekommendera eftersom det drar mer el att pumpa värmen då. Ju längre ledning, desto större tryckförluster. Ju längre ledning, desto större pump och grövre ledningar behöver du.

6. Undersök marken

Du behöver undersöka marken för att få koll på vilka markförhållanden du har att göra med. Hur är grundvattenståndet? Är det lera, morän eller berg i marken? Allt detta kan påverka dina kostnader och är viktigt att undersöka.

Ikon, gräva

Anlägg poolen – gräva, dränera, montera

När det är dags att anlägga poolen kan du antingen göra allt själv eller ta hjälp av en entreprenör som hjälper dig med vissa delar eller allt. Att gräva tar mycket längre tid än du kan tro – det är mycket jord som ska bort. Du gräver inte bara plats för själva poolen, utan också plats för ledningar för dränering, rening, el till belysning och teknikrum. Inte heller ser du något snabbt resultat, därför kan det kännas kämpigt. Det kan också finnas mycket osäkerhet kring grävningen eftersom du inte vet om vad du kommer stöta på i jorden. Men plötsligt står du där redo att ta första doppet, och allt slit känns värt det.

Fyll poolen med vatten

Äntligen! När det är dags att fylla poolen med vatten fyller du upp den med vatten direkt från din egen kran. Tänk på att rapportera in din vattenmätarställning efter att du fyllt din pool, så att din faktura blir korrekt.

Töm poolen på vatten

Inför vintern behöver du sänka vattennivån så att rören för inlopp och utlopp inte står med vatten i sig. Annars riskerar du att rören fryser och spränger sönder ledningarna.

Under badsäsongen har du kanske hällt i kemikalier för att vattnet ska vara okej att bada i. Även om kemikalierna har skapat en bra kvalitet för oss människor betyder inte det att det är fritt fram att hälla ut hur som helst.

Det här gäller i Linköpings kommun för vatten med klor:

 1. Låt poolen stå en vecka efter att du senast hällde i klor. Kloret bryts ner när det reagerar med skräpet i poolen och utsätts för sol.
 2. Häll ut vattnet på din egen gräsmatta eller i en dagvattenbrunn. Tänk på:
  • Har du en liten gräsmatta får du hälla ut långsamt, så att gräsmattan hinner absorbera allt vatten.
  • Har du ingen egen tomt att hälla ut vattnet på, eller lutar tomten mot grannen? Häll ut i en dagvattenbrunn.

Om du häller ut vatten med för hög klorhalt kan det skada naturen. Om du använt andra medel än klor, kontakta Miljö- och räddningstjänstförvaltningen eller Kemikalieinspektionen för att få information.