Beställ serviceavtal för fjärrvärmen

Med serviceavtal för fjärrvärme får du extra trygg och enkel hantering av ditt värmesystem. I serviceavtalet ingår återkommande servicebesök då vi kontrollerar att allt fungerar som det ska. Om något behöver åtgärdas så får du det utfört med rabatt. Allt för att du ska känna dig trygg och slippa överraskningar.

Detta ingår i ditt serviceavtal

Serviceavtal privat gäller för en- och tvåfamiljshus. Hus med fler än två lägenheter måste teckna Serviceavtal företag.

Felavhjälpning med rabatt

Akuta fel åtgärdas snarast möjligt och övriga fel normalt inom två arbetsdagar. Med serviceavtalet får du 50 % rabatt på framkörningskostnaden (1 100 kr vardagar, 2 200 kr kvällar och helger) för en felavhjälpning per år. Därutöver betalar du enligt vår prislista. 

I Katrineholm åtgärdar vi fel måndag-fredag kl 7-16. Övrig tid är du välkommen att kontakta vår jourservice på 0150-579 00. Med serviceavtal får du 50 % på arbetskostnaden, ordinarie pris 550 kr/h, för en felavhjälpning. Du betalar du ingen framkörningsavgift utan betalar bara för arbetstiden och för eventuellt material.

Rabatt på material

Vid större servicearbeten och felavhjälpning får du 20 % rabatt på ordinarie priser för reparationsmaterial.

Informationsbesök

När du tecknar ett serviceavtal ingår ett informationsbesök. Vi går då igenom hur fjärrvärmecentralen fungerar, hur den ska skötas och vilka inställningar som du bör kontrollera emellanåt. Informationsbesöket genomförs i samband med besiktningen av din fjärrvärmecentral. 

Återkommande servicebesök

Vart tredje år får du ett servicebesök där vår drifttekniker kontrollerar och justerar alla viktiga delar i din fjärrvärmecentral. När det är klart får du ett serviceprotokoll och vid behov förslag på åtgärder. Enklare åtgärder utförs direkt utan kostnad. Då ingår även materialkostnad upp till 300 kronor. Vid större arbeten får du en offert.

För dig med både värmepump och fjärrvärme

Om du har en kombinationslösning med värmepump och fjärrvärmemodul, där den huvudsakliga uppvärmningen och reglering/styrning sker via värmepumpen, vill vi att du kontaktar oss på telefon 0771-25 26 27 eller via mail fjarrvarme@tekniskaverken.se om dina möjligheter att beställa serviceavtal.

Vill du beställa serviceavtal? 

Läs först igenom Avtalsvillkor Serviceavtal privat (pdf) och fyll sen i formuläret.

Beställ serviceavtal för fjärrvärme

*

Fält markerade med en asterisk (*) är obligatoriska.

Vi kommer att genomföra en besiktning av fjärrvärmecentralen innan avtal ingås.
Samtycke till insamling av personuppgifter *

Tekniska verken-koncernens riktlinjer för integritetsskydd.

Statistik – håll koll på din energianvändning

På Mina Sidor kan du se statistik för din användning av fjärrvärme. Du kan även kontakta kundservice och få statistiken per post.

Så här kontaktar du oss vid fel

Om det är fel på din fjärrvärmecentral kontaktar du vår kundservice på telefon 0771-25 26 27 som tar emot felanmälan och hjälper dig att få kontakt med servicepersonal. Efter kontorstid kontaktar du vår Jourservice, telefon 013-20 80 20 (Linköping) eller 0150-579 00 (Katrineholm).

Goda råd är alltid kostnadsfria

Du kan alltid ringa till oss under dagtid om du har några frågor om din fjärrvärmeanläggning. Kontakta kundservice på telefon 0771-25 26 27. 

Hjälpte denna information dig? Nej