Sårbarhetsanalyser

Säkrar upp för framtiden

För att säkra upp för framtiden väger vi in risk för översvämningar när vi gör sårbarhetsanalyser för elnätet. Via dessa analyser kan vi till exempel se var vi inte ska bygga eller placera elcentraler och elstationer. Vi arbetar därför med att läsa in kartor och identifiera platser som är i riskzoner.