Ökningen av solceller och elbilar

Ökningen av solceller och elbilar

Den ökade produktionen av solenergi är en jättepositiv utveckling, men det ställer också krav på elnätet. Ökningen av solceller gör att kunder både blir producenter och användare. Den här förändringen medför utmaningar med att hålla balans i elnätet. Vi arbetat aktivt för att göra nödvändiga förstärkningar i våra elnät för att möta behovet och efterfrågan på solcellers koppling till elnätet.  

Laddlösningar för elbilar är även en viktig fråga och ett behov som ökar alltmer i samhället. Om en villakund, som värmer upp sitt hus med fjärrvärme, sätter i sladden till sin elbil ökar elförbrukningen i samma sekund till att motsvara tre villor. Detta skapar nya utmaningar i elnätet för att klara av att tillgodose det ökade elbehovet.  

Vi är även med och skapar förutsättningar för laddning av elbilar i Linköping, eftersom allt fler företag vill kunna erbjuda sina kunder detta.