Nya smartare elmätare

Nya smartare elmätare 

För att möta framtiden och en växande kommun arbetar vi löpande med att förstärka elnätet. En del i detta är att vi under 2021 påbörjade arbetet med att byta ut alla elmätare i våra elnät till smarta mätare. Detta gör vi för att uppfylla nya myndighetskrav, men det ger även dig som kund möjlighet att få bättre koll på din elförbrukning. Totalt innefattar arbetet cirka 90 000 elmätare i Linköping och Katrineholm.

Med de nya mätarna kommer det att bli enklare för dig att följa din elförbrukning och koppla på tjänster för energieffektivisering. Ett exempel på detta är att du kan aktivera HAN-porten för att se din elförbrukning i nära realtid.

Tack vare de nya elmätarna kan vi övervaka lågspänningsnätet på ett mer effektivt sätt. Vi kan följa spänningsavvikelser och strömavbrott i realtid och gör att vi snabbare kan åtgärda eventuella fel. De nya och mer avancerade larmen gör att driftavdelningen snabbare kan få information om det uppstår avbrott i elnätet. De nya digitala mätarna ger oss bättre kontroll över energiflödena i nätet och därmed bättre överblick över nuvarande kapacitet i elnäten och var underhåll krävs.