Montör arbetar med fiber på landsbygden

Nedgrävda kablar

Vi säkrar elleveransen

Oavsett väder och vind samt var du bor i våra elnätsområden ska du ha tillgång till el. Vi arbetar ständigt med att minska våra avbrott och utför löpande underhåll för att se till att du har el när du behöver den. Under 2022 var tillgängligheten på elleveransen till våra kunder i Linköping och Katrineholm över 99,9 procent.

Ett steg i att minska våra väderberoende elavbrott på landsbygden är att gräva ner våra luftburna elnätskablar. Vi arbetar aktivt med att byta ut delar av våra luftledningar mot markkablar i Linköping och Katrineholm för att höja leveranssäkerheten.Vi har också väderisolerat vissa ledningar på platser där det är svårt att gräva ner kablarna, för att de bättre ska stå emot träd som blåser ned vid en storm.  

Vi har även i flera år samarbetat med Utsikt Bredband. När de har grävt ner fiber på landsbygden har även vi varit där och grävt ner elnätskablar. Totalt har vi 92 procent nedgrävd elkabel i Linköping och 80,0 procent i Katrineholm.

Vi har också satsat på att förnya elnätet inne i städerna. Bland annat har vi bytt ut gamla kablar mot nya i Linköpings stadskärna för att ge högre tillförlitlighet i leveranserna.