Historia och nuläge

Nya förutsättningar för våra elnät

Det elnät som vi har idag är byggt utifrån ett historiskt samhällsbehov där elen inte användes på samma sätt som i dagens moderna samhälle. Här kan du läsa mer om förändringen som elnätet genomgår.

Det elnät som vi har idag är byggt utifrån ett historiskt samhällsbehov där elen inte användes på samma sätt som i dagens moderna samhälle. Både privatpersoner och företag använder idag mycket mer el och är ofta både konsumenter och producenter.

I städer etablerar sig nya företag och industrier, till exempel datacenter och batterifabriker, som kräver enorma mängder el. Laddningen av elfordon ökar hela tiden, och fordonsflottan försöker ställa om till att gå på el. Det elnät vi har idag är inte byggt för att klara av den ökade efterfrågan på el, vilket göra att det kan uppstå flaskhalsar.

Flaskhalsar uppstår i de ledningar som är för små för att överföra den mängd el som kunder ute i elnätet behöver. Risken finns att dessa ledningar blir överbelastade och fel kan uppstå. De kunder som använder den ledningen blir då begränsade i sin användning tills vi har bytt ledningen till en som är dimensionerad att klara av att få fram den mängd el som behövs. Vår uppgift som elnätsägare handlar bland annat om att förutspå var dessa potentiella flaskhalsar kommer att uppstå så att vi kan förstärka dessa områden i god tid.  

Nya elproducenter

I dagens elnät finns det producenter både i stam-, region- och lokalnät. Förr fanns producenterna bara i stamnäten, medan de som förbrukade el fanns i region- och lokalnät. Idag ökar mikroproduktionen hos privatpersoner, bland annat är det många som har solceller, vilket gör att elproduktionen numera även sker direkt hos kunderna. Den här förändringen medför utmaningar med att hålla balans i elnätet. De väderberoende elanläggningarna direkt hos kunderna måste vara i symbios med de stora kraftstationerna så att effektbalans ständigt uppnås.