Mätning av din elförbrukning

Din elmätare mäter och visar hur mycket el du använder hemma. Vi ser till att du har en fungerande elmätare och ansvarar för att byta ut eller flytta den när det behövs.  

Hur fungerar mätningen?

Du som bor i Linköping eller Katrineholms kommun har en fjärravläst elmätare. Det innebär att din elmätare skickar information om din användning digitalt till oss och att du får en elräkning som är baserad på din faktiska elförbrukning.  

För att fjärravläsningen ska fungera måste mätaren vara spänningssatt. Behöver du stänga av strömmen ska du göra det via din mätare.

Fyra sätt att se din elförbrukning

Du kan läsa av din elförbrukning på flera olika sätt och du väljer själv hur detaljerad statistik du vill ha.

 

Så här gör du:

På Mina sidor kan du se detaljerad statistik över din elförbrukning. Du kan följa din användning över tid, jämföra din elförbrukning med medeltemperaturen eller mellan olika tidsperioder.  

Så gör du

Logga in på Mina sidor och scrolla ner till diagrammen som visar användning av dina tjänster. För att se mer detaljerad statistik klickar du på rubriken “El”.

På din elmätare kan du se hur mycket el du har använt i kilowattimmar (kWh). Om du vill se användning för en viss period, anteckna din mätarställning dag ett och sedan den sista dagen i perioden. Skillnaden mellan värdena visar din elförbrukning.

Annan uträkning för HSP- och LSP-mätare

Har du en HSP- eller LSP-mätare behöver du multiplicera skillnaden med den omräkningskonstant som gäller för anläggningen för att få den faktiska användningen. 

Vi erbjuder en tilläggstjänst på Mina sidor som hjälper dig att se hur mycket el du använder per timme. Tjänsten är gratis och den gör det möjligt för dig att se när på dygnet du använder mest och minst el. Tack vare tjänsten har du chans att påverka din användning – och kanske till och med minska den. 

Är du också intresserad av timpris?

För att ditt elpris från elhandelsföretaget ska baseras på timvärden behöver du, förutom timmätning, också ha ett timprisavtal med elhandelsföretaget. Timpris innebär att din förbrukning har olika pris varje timme, jämfört med ett rörligt avtal där du betalar ett snittpris av månadens timpriser.

Med hjälp av HAN-porten kan du få mer information om din elförbrukning i nära realtid. 

Innan du kan använda HAN-porten behöver den aktiveras. Du kan själv göra din beställning på Mina sidor.

Hur kan man spara el hemma?

Vill du veta mer om vad du kan göra för att minska din elförbrukning? Läs våra tips som hjälper dig att spara både el och pengar.