Din elmätare och elförbrukning

Din nya smarta elmätare

Idag finns det flera olika typer av elmätare hemma hos våra kunder och vi arbetar med att byta ut dem till nya, smarta mätare. Med den nya mätaren får du möjlighet att följa din elförbrukning och koppla på tjänster för att kunna använda din el smartare. Målet är att alla våra kunder ska ha fått sin nya mätare till mitten av 2023.

Vi hör av oss när det är dags för mätarbyte

Din elmätare behöver bytas ut efter en viss tid. När det är dags att byta ut din mätare kontaktar vi dig med förslag på när bytet ska genomföras. Om tiden inte passar kan du boka om besöket på Mina sidor. 

Bryt strömmen via din elmätare 

Strömbrytare finns endast på direktmätare och enfasmätare som används i villor, lägenheter, sommarstugor, kolonilotter och lantbruk. Om du behöver stänga av strömmen ska du göra det via din elmätare. På så sätt kan vi fortfarande kommunicera med din mätare även när elen är avstängd. 

Om du ska utföra elarbeten måste du däremot stänga av strömmen via din huvudströmbrytare.

Aktivering av HAN-port

På din elmätare finns en HAN-port. Via den kan du ansluta utrustning för att få mer information om din elförbrukning i nära realtid.

Vi hjälper dig att aktivera HAN-porten

Innan du kan använda HAN-porten behöver den aktiveras. Logga in på Mina sidor och klicka på beställa/boka för att göra din beställning.

Din elmätare från Aidon

När vi byter ut din elmätare ersätter vi den med en ny mätare från Aidon. Din nya mätare ger dig ännu bättre koll på din elförbrukning. Vi använder oss av fyra olika typer av mätare från Aidon. Vilken mätare du har beror på storleken på din anläggning.

Direktmätare/trefasmätare (6534)

Används ofta i villor, mindre fastigheter, lägenheter och lantbruk.

Enfasmätare (6511)

Används oftast i kolonilotter, lägenheter och andra anläggningar med enfasanslutning.

LSP-mätare (6550)

Används oftast i stora fastigheter och större lantbruk. På LSP-mätare finns ingen strömbrytare.

HSP-mätare (6560)

Används för stora anläggningar som till exempel industrier och sjukhus. På HSP-mätare finns ingen strömbrytare.

Mätarens funktioner och knappar

De olika modellerna från Aidon ser lite olika ut, men har i huvudsak samma funktioner och knappar. På LSP och HSP-mätare finns dock ingen strömbrytare.

 

Här har vi samlat mer information om din elmätare.

Nere till höger på mätaren finns en HAN-port av modellen RJ12, vissa tidiga mätare har RJ45. Via porten kan du ansluta utrustning för att få mer information om din elförbrukning i nära realtid.  

HAN-porten behöver först aktiveras

Om du vill använda HAN-porten behöver den först aktiveras, det hjälper vi dig med. Logga in på Mina sidor och klicka på beställa/boka för att göra en kostnadsfri beställning. 

Så vet du vilket gränssnitt din HAN-port har

Ovanför HAN-porten på din elmätare kan du läsa vilken modellbeteckning mätaren har. Jämför modellbeteckningen med siffrorna nedan för att få reda på vilket fysiskt gränssnitt du har. 

RJ12

ADN: 6442, 6483*, 6490, 6492

*Fjärraktivering är inte möjlig och aktiveringen kan därför ta lite längre tid.

RJ45

ADN: 6474, 6476, 6477, 6479, 6484 

Har du fler frågor om HAN-porten?

Vi har samlat några vanliga frågor och svar om HAN-porten.

Funktionsbeskrivning för gränssnitten

Strömbrytare finns bara på direktmätare och enfasmätare som används i villor, lägenheter, sommarstugor, kolonilotter och lantbruk. På LSP- och HSP-mätare finns ingen strömbrytare.

Längst till vänster på din mätare finns en inbyggd brytare som gör det möjligt för dig att bryta och slå på strömmen. När strömmen till ditt hus stängs av via elmätaren kan vi fortfarande kommunicera med din mätare på distans – men det förbrukas ingen el. Om du ska utföra elarbeten måste du däremot stänga av strömmen via din huvudströmbrytare.

Så stänger du av strömmen

  • Håll in knappen för mätarens strömbrytare i ungefär tre sekunder.
  • Det hörs ett klick när brytaren slår ifrån.
  • Statuslampan i mitten blinkar grönt.

Så slår du på strömmen

  • Håll in knappen för mätarens strömbrytare i ungefär tre sekunder.
  • Det hörs ett klick när brytaren slås på.
  • Statuslampan i mitten lyser grönt.

Displayen högst upp på mätaren visar din mätarställning, alltså köpt el, i kilowattimmar (kWh). Du kan ändra vad som visas i displayen genom att stega dig fram med hjälp av menu-knappen längst till höger på mätaren.

Vad betyder symbolerna på displayen?

I tabellen ser du vilken information som visas beroende på hur många gånger du trycker på menu-knappen. Displayen återgår automatiskt till normalläget två minuter efter sista knapptryckning, och visar då mätarställningen igen.

Symbol på displayen Detta visar den Enhet
A+ Mätarställning köpt el kWh
A- Mätarställning såld el kWh
R+

Mätarställning köpt el (reaktiv). Gäller endast HSP och LSP

kVArh
R- Mätarställning såld el (reaktiv). Gäller endast HSP och LSP  kVArh
  Datum Visas som ÅÅÅÅMMDD
  Momentan effekt (aktiv)* kW
L1 Spänning fas 1 och ström fas 1 volt, ampere
L2 Spänning fas 2 och ström fas 2 volt, ampere
L3 Spänning fas 3 och ström fas 3 volt, ampere

* Momentan effekt står för effekt just nu. På HSP- och LSP-mätare visas ett sekundärvärde. För att få det faktiska värdet behöver du multiplicera det visade värdet på momentan effekt med den omräkningskonstant som gäller för anläggningen.

Displayen högst upp på din mätare visar din mätarställning. För att ta reda på hur mycket el du använt under en viss period jämför du mätarställningen från den första till den sista dagen i perioden du är intresserad av. Skillnaden mellan dessa värden visar din elförbrukning.

Har du en HSP- eller LSP-mätare behöver du multiplicera skillnaden med den omräkningskonstant som gäller för anläggningen för att få den faktiska användningen.

Du kan också se din användning på Mina sidor

Ett enklare sätt att få koll på din elförbrukning är genom statistik på Mina sidor. Där kan du jämföra olika perioder och följa din användning över tid.

Om du enbart köper el

Indikeringsdioden under displayen blinkar olika snabbt beroende på hur mycket el du använder. Ju mer el du använder, desto snabbare blinkar dioden.

Om du både köper och säljer el

Indikeringsdioden blinkar olika snabbt beroende på hur stort energiflödet genom mätaren är. Ju mer el du köper eller säljer, desto snabbare blinkar dioden.

Till vänster på din mätare finns strömbrytaren och till höger om den sitter brytarens statuslampa. Statuslampan för strömbrytaren kan blinka, eller ha ett fast sken, i rött eller grönt. I tabellen nedan kan du se vad de olika färgerna betyder och hur du kan lösa eventuella problem.

Lampans färg Status Åtgärder
Fast grönt Elen är påslagen.  
Blinkar grönt Elen är avslagen. Tryck på startknappen för strömbrytaren för att slå på elen. 
Blinkar rött Elen är avslagen och du kan inte slå  på den själv. Kontakta kundservice, vi har brutit strömmen till  anläggningen via fjärrbortkoppling.
Lysdioden är släckt. Displayen är släckt. Mätaren har ingen ström. Kontrollera att huvudbrytaren är påslagen (läge 1)  och att alla säkringar är hela. Om det inte löser  problemet, kontakta kundservice.

Längst till höger på din mätare sitter statuslampan för kommunikation. Statuslampan visar att kommunikationsmodulen i mätaren fungerar. Den ska normalt sett lysa grönt. 

Har du en äldre modell av elmätare?

Har du inte fått din elmätare bytt till en Aidon så har du en mätare från Kamstrup eller Edmi. Här kan du läsa mer om dem.

Tryckknappen ger dig mer information

Displayen visar din mätarställning, alltså använd energi i kilowattimmar (kWh). Du kan välja att se andra värden genom att stega med hjälp av tryckknappen på mätaren. I tabellen nedan ser du vilken information som visas beroende på hur många gånger du trycker på knappen. Två minuter efter sista knapptryckning återgår displayen automatiskt till normalläget, alltså visning av din mätarställning.

Indikeringsdioden blinkar i proportion till hur mycket el du använder, 1 000 blinkningar per kWh. Ju mer el du använder, desto snabbare blinkar dioden.

Steg Information displayen
1 Total export (Överskott/såld el) (Överskott/såld el)
2 Momentaneffekt

Använd tryckknappen för att se mer information

Displayen visar normalt din mätarställning, alltså använd energi i kilowattimmar (kWh). Du kan välja att se andra värden genom att stega med hjälp av tryckknappen på mätaren. I tabellen nedan ser du vilken information som visas beroende på hur många gånger du trycker på knappen. Två minuter efter sista knapptryckning återgår displayen automatiskt till normalläget, alltså visning av din mätarställning.

Indikeringsdioden blinkar i proportion till hur mycket el du använder, 1 000 blinkningar per kWh. Ju mer el du använder, desto snabbare blinkar dioden.

Steg Information i displayen
1 Brytarfunktion (dCon) *
2 Datum
3 Aktiv effekt, kW
4 Effekt fas L1, kW
5 Effekt fas L2, kW
6 Effekt fas L3, kW
7 Ström fas L1, A
8 Ström fas L2, A
9 Ström fas L3, A
10 Spänning fas L1, V
11 Spänning fas L2, V
12 Spänning fas L3, V
13 Aktiv energi (negativ) **
14 Reaktiv energi (positiv), kVArh
15 Reaktiv energi (negativ), kVArh
16 Systeminformation
17 Mätarens mjukvaruversion
18 Displaytext
  Tryck en gång till för att åergå till normalläget

* Gäller endast mätare av E-modell

** Används normalt inte