Information om HAN-porten

Frågor och svar

Kan man få sin mätare utbytt i förtid och varför har mätaren ett fysiskt kundgränssnitt? Vi ger dig svar på vanliga frågor om HAN-porten.

Energiföretagen har, i ett gemensamt arbete med flera medlemsföretag, kommit fram till en branschrekommendation kring hur det lokala gränssnittet ska fungera och hur det rent fysiskt ska se ut. Detta skedde i samband med att Energimarknadsinspektionen ställde nya krav på funktioner i elmätare.

Fyra skäl till att ha ett fysiskt gränssnitt

 

Tydlig ansvarsgräns

Det ska vara tydligt var vårt ansvar för leverans av mätdata tar slut och när ditt ansvar tar vid.

IT-säkerhet

Myndighetskraven säger att gränssnittet ska vara enkelriktat för att minimera risken för intrång. Ett fysiskt gränssnitt är säkrare eftersom man måste ha fysisk åtkomst till mätaren. Ett trådlöst gränssnitt ger möjlighet till åtkomst för obehöriga, även om man inte har fysisk åtkomst till mätaren. Det går att skydda ett trådlöst gränssnitt, men det kräver i så fall att både du som kund och vi som elnätsföretag involveras i säkerhetslösningen.

Standardiserat

Gränssnittet ska vara baserat på internationell standard, så att det är möjligt för kunder och energitjänsteföretag att enkelt utveckla produkter och tjänster för en bred marknad. Standardiseringen innebär också att kostnaderna för kundgränssnittet kan hållas låga över tid.

Framtidssäkerhet

Elmätarna är konstruerade för att sitta hemma hos dig som kund under lång tid, medan utvecklingen av energitjänster och produkter går snabbare. Gränssnittet ska därför vara så enkelt att du själv ska kunna byta din utrustning utan att involvera oss. Du ska också enkelt kunna ta med din utrustning om du flyttar. Vi som elnätsföretag ska också enkelt kunna byta elmätaren utan att din utrustning påverkas.

Det fysiska gränssnittet ska uppfylla samma grundläggande krav som gäller för elmätaren i övrigt. Detta gäller både konstruktions- och teststandarder, till exempel i fråga om elsäkerhet, tålighet mot miljöfaktorer och andra påverkansfaktorer. Med RJ12 finns heller ingen risk att uttaget på elmätaren förväxlas med ett vanligt Ethernet-uttag.

Det är inte svensk branschrekommendation, men det är samma typ av information som visas. Om du hittar utrustning som är anpassad för RJ12 men har ett RJ45-uttag kan vi byta till ett RJ12-uttag.

Du kan även byta till RJ12 genom att skriva in det i samband med att du beställer aktivering av din HAN-port. 

Vi började installera de nya mätarna innan branschrekommendationen var fastställd, därför är de tidigast bytta mätarna utrustade med ett RJ45-uttag. Mätare inköpta och installerade från början av 2020 och framåt följer branschrekommendationen och har RJ12 som fysiskt gränssnitt.

Byte av mätare görs enligt en bestämd tidsplan där vi är beroende av både vår mätarleverantör och den som genomför bytet. För att mätarna ska kunna kommunicera med vårt centralsystem är det också viktigt att nödvändig kommunikationsinfrastruktur byggs ut innan enstaka mätare byts. Eftersom alla byten är planerade utifrån geografiska områden har vi små möjligheter att byta ut enstaka mätare. Då riskerar vi att dessa enstaka mätare inte kan kommunicera på ett önskvärt sätt. Det är i första hand nyanslutna kunder och nya solcellsproducenter som får ny mätare i förväg.