Nytt gemensamt skyltsystem

I juni 2022 bytte vi på Tekniska verken skyltsystem på våra återvinningscentraler. De nya skyltarna ingår i ett gemensamt nordiskt skyltsystem för avfallssortering. Skyltsystemet gör det enklare för dig att sortera rätt och bidra till att öka mängden material som går till återvinning och återbruk. Tillsammans kan vi göra stor skillnad för miljön.

Skyltsystemet startades upp i Danmark 2017 och har sedan dess anpassats och översatts i de övriga nordiska länderna. Tidigare har det inte funnits något gemensamt skyltsystem för avfall i Sverige. I dagsläget finns de nya skyltarna på plats hos flera kommuner runt om i Sverige, med det gemensamma målet att minimera mängden avfall till förbränning och göra sorteringen enklare och bättre. Ambitionen är att samma symboler för olika sorters avfall ska finnas på både förpackningar, sopkärl, återvinningsstationer och återvinningscentraler.

Vill du veta mer?

Läs om det nordiska skyltsystemet på Avfall Sveriges webbplats.