Vad kostar det att hyra en container?

Den totala kostnaden för att hyra en container påverkas av vart och hur långt containern ska köras, vilket typ av avfall du ska slänga och mängden på det du slänger. Kontakta oss för att få veta din exakta kostnad.

Här kan du se prisexempel för Linköping och Katrineholm. Priserna är cirkapriser och presenteras inklusive moms.

Prisexempel Linköping

Containertyp Avstånd från Gärstad avfallsanläggning Utställningsavgift Tömning/hemtagningsavgift Dygn Hyreskostnad Avfallstyp Avfallskostnad Totalkostnad, 1 ton avfall
Liftdumpercontainer 14 m3 13 km 861 kr 1 056 kr 3 83 kr/dygn Trä 0 kr  2 800 kr
Växelflak 14 m3 13 km 1 270 kr 1 469 kr 3 127 kr/dygn Osorterat Ca. 2 250 kr/ton 6 800 kr

Prisexempel Katrineholm

Containertyp Avstånd från Vika avfallsanläggning Utställningsavgift Tömning/hemtagningsavgift Dygn Hyreskostnad Avfallstyp Avfallskostnad Totalkostnad, 1 ton avfall
Liftdumper, 10 m3 13 km 926 kr 1 303 kr 3 59 kr/dygn Trä 250 kr/ton 2 371 kr
Lastväxlare, 22 m3 22 km 1 690 kr 2 034 kr 3 118 kr/dygn Osorterat 1 788 kr/ton 5 595 kr