Vad kostar det att hyra en container?

Den totala kostnaden för att hyra en container påverkas av vart och hur långt containern ska köras, vilket typ av avfall du ska slänga och mängden på det du slänger. Kontakta oss för att få veta din exakta kostnad.

Här kan du se prisexempel för Linköping och Katrineholm. Priserna är cirkapriser och totalpriset presenteras inklusive moms.

Prisexempel Linköping

Containertyp Avstånd från Gärstad avfallsanläggning Utställningsavgift Tömning/hemtagningsavgift Dygn Hyreskostnad Avfallstyp Avfallskostnad Totalkostnad, 1 ton avfall (inklusive moms)
Liftdumpercontainer 10 m3 13 km 1 275 kr 1 542,5 kr 3 96,25 kr/dygn Osorterat 2 750 kr/ton  5 856,25
Växelflak 22 m3 13 km 1 503,7 1 775 3 169,8 kr/dygn Trä 0 kr/ton 3 788 kr

Prisexempel Katrineholm

Containertyp Avstånd från Vika avfallsanläggning Utställningsavgift Tömning/hemtagningsavgift Dygn Hyreskostnad Avfallstyp Avfallskostnad Totalkostnad, 1 ton avfall
Liftdumper, 10 m3 13 km 959 kr 1 255 kr 3 59 kr/dygn Trä 0 kr/ton 2 391 kr
Lastväxlare, 22 m3 22 km 1 749 kr 2 105 kr 3 118 kr/dygn Osorterat 1 788 kr/ton 5 996 kr