Hyr container över helgen

För dig som bor i Linköping erbjuder vi helgpriser på hyra av container. Du slänger och vi återvinner ditt avfall till ett fast pris. Du får containern levererad på fredagen och vi hämtar den sen på måndagen. 

Bra att veta innan du hyr en container

 

Priserna gäller från och med den 1 januari 2023 och presenteras inklusive moms.

Priser för dig som bor i Linköping

Typ av avfall Pris, kr
Osorterat 4 000
Rent trä 2 125

 

Priser för dig utanför Linköping men inom Linköpings kommun

Typ av avfall Pris, kr
Osorterat 4 500
Rent trä 2 625

 

I helgpriset ingår

 • hyra av en liftdumpercontainer på 10 kubikmeter 
 • lämning av container
 • hämtning av container
 • hantering av avfall.

 

 • Du får inte fylla containern mer än upp till kanten
 • Du får inte slänga farligt avfall i containern. Till farligt avfall hör till exempel färg, lösningsmedel, asbest, gips och elektronik.
 • Körbanan måste vara minst tre meter bred med en fri höjd på 4,5 meter. Vid starkströmsledningar gäller även säkerhetsavstånd. Högre hinder som kan skada backspeglar, till exempel växande träd eller stolpar, får på raksträcka inte finnas närmare vägens mitt än två meter.
 • Markunderlaget måste vara stabilt och hålla för både lastbil och container hela vägen till och från uppställningsplatsen.
 • Vi rekommenderar att det finns minst 8 meter fri uppställningsyta framför containern.
 • Om containern ska stå någon annanstans än på din privata tomt så ansvarar du för att skaffa tillstånd för placeringen. 

Boka din helgcontainer

Kontaktuppgifter

Det här får du inte slänga i containern

 • Farligt avfall
 • Elavfall
Jag bekräftar att jag har förstått vad jag får och inte får kasta i containern.

Din containerbeställning

Vilket avfall ska du slänga i containern?

När du lämnar avfall till deponi behöver du fylla i blankett för karakterisering av inert/icke-farligt avfall till deponi. Fyll i blanketten (digitalt går bra) och skicka detn till container@tekniskaverken.se.

Blankett för karakterisering av avfall till deponi (pdf)

Guide – så fyller du i blanketten (pdf)

Samtycke av Tekniska verkens riktlinjer för integritetsskydd