Beställning och felanmälan  av avfallstjänster

Dessa tjänster gäller enbart i Linköping. I Katrineholm är det Sörmland Vatten och Avfall som ansvarar för din sophämtning.