Borås kommun – Rångedala

Vi utreder möjligheterna att bygga vindkraftverk i Borås kommun, öster om riksväg 40 mellan Ulricehamn och Borås. Vi bedömer att området kommer rymma maximalt 4 vindkraftverk och de kommer vara 230 meter som högst.

Den 24 april 2024 skickade vi in en ansökan om miljötillstånd till Länsstyrelsen Västra Götaland för att få bygga vindkraftsparken. 

Just nu  väntar vi på svar om ansökan behöver kompletteras. När länsstyrelsen tycker att ansökan är komplett så kommer den kungöras, vilket innebär att en sammanfattning av ansökan publiceras i tidningar, samt att synpunkter på ansökan kan lämnas till länsstyrelsen. När ansökan är kungjord kommer vi också att lägga upp ansökan här på vår webbsida.

Se karta över området som vi utreder

Samråd våren 2023

Flera samråd har hållits för vindkraftsprojektet. Under våren 2023 hade vi samråd med bland annat  närboende, föreningar, myndigheter och allmänhet. Material från samrådsutställningen hittar du nedan. Lär dig mer om vad ett samråd är och hur det går till.

I rapporten Samrådsredogörelse för vindkraftsprojektet Rångedala (pdf)  beskriver vi de samråd vi har hållit samt de synpunkter och yttranden som kommit in. Samrådsredogörelsens bilagor hittar du här nedan.

Kontakt om projekt

Mikael Henriksson

Projektutvecklare
076-134 01 66
mikael.henriksson@tekniskaverken.se

Kristina Appleby

Miljöstrateg
013-20 92 87
kristina.appleby@tekniskaverken.se

Hjälpte denna information dig? Nej