Falkenbergs kommun

Falkenbergsmotet

Vi undersöker möjligheterna att ersätta de befintliga vindkraftverken på östra sidan av E6/E20 vid Falkenbergsmotet mot färre, men större vindkraftverk. Nya större vindkraftverk skulle ge en betydligt större elproduktion från området.Preliminärt kommer de 15 befintliga verken bytas ut mot fyra moderna vindkraftverk. Flera utredningar har genomförts i området som visar på goda förutsättningar för en ny vindkraftspark området. Den 22 maj 2024 skickade vi in en ansökan om miljötillstånd till Länsstyrelsen i Halland för att få bygga vindkraftsparken. 

Just nu väntar vi på svar om ansökan behöver kompletteras. När länsstyrelsen tycker att ansökan är komplett så kommer den kungöras, vilket innebär att en sammanfattning av ansökan publiceras i tidningar, samt att synpunkter på ansökan kan lämnas till länsstyrelsen. När ansökan är kungjord kommer vi också att lägga upp ansökan här på webben.

Samråd

Flera samråd har hållits för vindkraftsprojektet. Under hösten 2022 och våren 2023 hade vi samråd med bland annat närboende, föreningar, myndigheter och allmänhet. Material från samrådsutställningen hittar du nedan. 

Kontakt om projekt i Falkenbergsmotet

Cajsa Abrahamsson

Projektutvecklare
013-30 86 04

 

Denise Wallman

Projektutvecklare
013-20 95 39

denise.wallman@tekniskaverken.se

Hjälpte denna information dig? Nej