Vattenskyddsområden

Linköpings dricksvatten kommer från två vattentäkter, Motala ström och Stångån. För att långsiktigt skydda vattentäkterna och kunna vara säker på att de även i framtiden kan fortsätta fungera som dricksvattentäkt behöver de skyddas.

För att skydda en allmän dricksvattentäkt upprättas ett vattenskyddsområde med tillhörande skyddsföreskrifter. Länsstyrelsen har beslutat om vattenskyddsområde vid både Ljung (Motala Ström) och Stångån (uppströms Råberga vattenverk).

Om du har frågor om föreskrifterna för Ljungs vattenskyddsområde vänder du dig till Länsstyrelsen. För Stångåns vattenskyddsområde vänder du dig till respektive kommun.

Ljung

Stångån

Kontakta oss för mer information

Joakim Persson
Affärsenhetschef Produktion Vatten och Avlopp
Vatten och avlopp

 

Hjälpte denna information dig? Nej